خط‌های فرا فیلتر (UF) غشاهای لوله‌ای (SW)

خط های فرا فیلتر (UF)-غشاهای لوله ای (SW)

 

اولترا فیلتراسیون (UF) یک فن‌آوری ثابت ‌شده‌ می‌باشد. که گستره‌ی وسیعی از فرصت‌ها را در فرایندهای نوین لبنی ارایه می‌دهد.
ممبران‌های لوله‌ایی طراحی منحصربه فرد دارد، به طوریکه سطح وسیع آن‌هادر فضای کوچکی به صورت لوله‌ای متراکم شده است.
هر دستگاه برای برآوردن کاربرد منحصر‌به‌فردی سفارش داده‌می‌شود. علاوه براین، طراحی دستگاه‌ دسترسی آسان را به قسمت‌های اساسی به منظور نگهداری و نیز برای اصلاحات آتی موثر بر هزینه‌ی دستگاه اجازه می‌دهد.

کاربرد‌های نوعی
· تغلیظ آب پنیر –Whey Protein(WPC)
· ایزوله‌سازی آب پنیر –Whey Protein(WPI)
· تغلیظ پروتئین شیر (MPC)
· ایزوله‌سازیپروتئین شیر (MPI)
· استانداردسازی پروتئین
· ماست / دوغ
· پنیر فتا، دومیاتی، کوِسه‌فرسکو و غیره

خط‌های UF با هسته‌های غشاهای SW می‌توانند با هر نوع فرایند اتوماسیون عرضه شوند، گستره‌ای از سیستم‌های ساده، تنظیم دستی (Manual)تا تمام اتوماتیک و یک‌پارچه با سیستم کنترل سراسری کارخانه را دارد.

داده‌ها
· قطرهای گوناگون (3.8 ~ 8 inch)
· طول‌های گوناگون (38 ~ 40 inch)
· Feed Spacer گوناگون (20 ~ 120 mil)
· طراحی ویژه CIPبرای شرایطPH بالا / دما بالا
· غشاهای با برش‌های گوناگون MW(1’000 ~ 100’000)

مزایا
· سرمایه‌ی پایین مورد نیاز دستگاه
· فضای ملزوم محدود
· تعویض آسان غشا
· تهیه شده برای محصولات با ویسکوزیته‌ی پایین تا متوسط

 

چاپ ایمیل